მომსახურება

გვერდის შექმნის ოპტიმიზაციისათვის, Piwigo იყენებს ინფორმაციის კეშირებას. მაგალითად, იმის მაგივრად, რომ დაითვალოს ფოტოების რაოდენობა ყოველ კატეგორიაში განახლების დროს, ეს ინფორმაცია ინახება მონაცემთა ბაზაში. თეორიულად ეს ინფორმაცია კორექტული უნდა იყოს, მაგრამ ხანდახან კეშირების დროს მომხდარი შეცდომებისას, ეს ინფორმაცია არა სწორი ხდება.

ზოგიერთი ინფორმაცია დროთა განმავლობაში გამოუსადეგარი ხდება. ამ უსარგებლო ინფორმაციის წაშლა მონაცემთა ბაზიდან, საშუალებას მოგცემთ შეინარჩუნოთ ადგილი დისკზე.